New master: Data Science and Artificial Intelligence (in Dutch)

Data als brandstof voor kunstmatige intelligentie; TU/e start nieuwe masteropleiding

EINDHOVEN – Zonder brandstof komt een auto niet vooruit. Hetzelfde principe gaat op voor kunstmatige intelligentie: zonder voldoende en goede data is daar niets intelligents aan. Een nieuwe master van de TU/e combineert daarom die twee disciplines.

Bron: ED

Leave a Reply